> 5 goede redenen

5 goede redenen om de service van bootklussen.nl in te schakelen:


• bootklussen.nl is klein en persoonlijk contact is gegarandeerd. U betaalt niet voor overheadkosten, maar slechts de gewerkte uren (รก 40,- excl btw).

• bootklussen.nl voorkomt dat achterstallig onderhoud ontstaat. En de zaken te lang laten liggen brengt per definitie extra kosten met zich mee. In feite verdient u zo gemakkelijk de uitgaven aan bootklussen.nl terug.

• bootklussen.nl werkt zorgvuldig. Er vindt altijd overleg plaats als zaken er tijdens de klus anders uit zien dan gepland of gehoopt. U bent verzekerd van kwaliteit en komt niet voor verrassingen te staan.

• bootklussen.nl schakelt waar nodig externe expertise in om zodoende te allen tijde een top-product af te leveren.

• bootklussen.nl denkt en werkt vanuit de praktijk en vindt handige oplossingen die echt werken, ook onder zware omstandigheden op zee.