informatie > kosten

Bootklussen.nl hanteert een uurtarief van € 40,- excl. btw en € 0,50 reiskosten per gereden km. gerekend vanaf Rotterdam. Omdat elk schip en elke klus uniek is kunnen we onmogelijk een vaste prijslijst hanteren. Wel - ter indicatie - hieronder een rekenvoorbeeld:

Winter- en zomerklaar maken: afhankelijk van lengte, uitrusting en type schip is het winterklaar maken (grote beurt motor, tanks vorstvrij, zeilen opbergen, demonteren losse onderdelen) en het zomerklaar maken (tanks doorspoelen, onderdelen terugplaatsen en algehele schoonmaak) doorgaans 8-10 uur werk. Kostenindicatie: 350,- excl. btw, materialen en reiskosten.