> winter- en zomerklaar

Ruim voor de vorstperiode maken wij uw schip klaar om te overwinteren. Dit betekent een grote beurt voor de motor en alle leidingen, motoren en tanks voorzien van antivries.

Verder demonteren we zoveel mogelijk onderdelen (lijnen, blokken, houtwerk en uiteraard de zeilen) en bergen deze in het schip op. En als u een dektent heeft plaatsen we die ook.

Op de afgesproken datum in het voorjaar ligt uw schip - schoongemaakt - weer gereed voor vertrek. Met volle accu's en vers water in de tank.